In beweging komen

Praktische expertise

Bent u op zoek naar begeleiding of advies om te komen tot verbetering van kwaliteit of klantgericht handelen in de bouw, neem dan contact met ons op.

Vanuit een jarenlange ervaring in het verbeteren van processen bij aannemers en hun toeleveranciers, ben ik in staat gebleken om ervoor te zorgen dat IT- en standaardisatie-projecten (weer) in beweging komen.

Op de pagina Over BouwfaKtor leest u wat onze drijfveren zijn.

In 2020 ligt de focus op de Wet Kwaliteitsborging Bouw. Hierbij willen wij ons vooral richten op de wijze waarop de aannemer hier het best mee omgaat.