In beweging komen

Welkom bij Bouwfaktor. Op dit moment zijn wij onze nieuwe website aan het inrichten. Suggesties zijn welkom.

Praktische expertise

Vanuit een jarenlange ervaring in het verbeteren van processen bij aannemers en hun toeleveranciers, ben ik in staat gebleken om ervoor te zorgen dat IT- en standaardisatie-projecten (weer) in beweging komen.

Op de pagina Over BouwfaKtor leest u wat onze drijfveren zijn.

In 2020 ligt de focus op de Wet Kwaliteitsborging Bouw. Hierbij willen wij ons vooral richten op de wijze waarop de aannemer hier het best mee omgaat.