Over BouwfaKtor

BouwfaKtor heb ik opgericht om een kwalitatieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van bedrijfsprocessen binnen de bouw. Hierbij maken wij gebruik van de mogelijkheden die IT biedt.

BouwfaKtor richt zich daarbij in eerste instantie op de bedrijfsprocessen binnen bouwers of aannemers. Het beste resultaat voor de klant (en het meeste rendement) wordt echter bereikt door in de bouwkolom samen te werken met toeleveranciers en co-makers.

Ik werk samen met collega’s vanuit een jarenlange expertise, zowel met IT als met de processen binnen de bouw en de bouw-toelevering. Ik ben als geen ander in staat om vanuit een gezamenlijk belang nieuwe projecten op te starten.

De klant centraal

De bouwnijverheid kenmerkt zich voor het grootste gedeelte uit gedreven vakmensen die elke dag weer hun uiterste best doen een goed product af te leveren. Wat wél een tandje dieper kan, en moet, is het besef dat elk opgeleverd project bedoeld is voor het gebruik door mensen. Dat zijn mensen die in die gebouwde ruimte gaan wonen, recreëren, verzorgd worden en gaan werken.

Het centraal zetten van de klant en daarmee meer commercieel handelen, is de belangrijkste drijfveer van BouwfaKtor om dit klantgericht handelen breder toegepast te krijgen in de bouw. En blijvend nadenken hoe dat slimmer kan met IT.

Hierbij richten wij ons op bouwbedrijven als opdrachtgever.

Commercieel handelen

Het commercieel handelen in de bouw wordt versterkt met het toepassen van allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van IT. Denk daarbij met name aan BIM en Kunstmatige Intelligentie.

Ook vanuit de overheid wordt nieuwe regelgeving over de bouw uitgestort. Denk hierbij vooral aan 14 mei 2019 toen de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft aangenomen. Wij vragen ons af wat dit betekent voor de risico’s met betrekking tot aansprakelijkheid van de aannemers.

Het goed toepassen van de doelstellingen die de Wkb beoogt, biedt allerlei kansen om de kwaliteit van de projecten te vergroten en meer winst te maken. En dat zijn kansen die wij graag samen met onze klanten verkennen en verdiepen.

En daarom: Kwaliteit voor de klant in de bouw centraal stellen.

Zie ook mijn LinkedIn-profiel

Wie vraagt, lijkt dom, wie niet vraagt, blijft dom. Ik ben blij met elke vraag die gesteld wordt.

Contactformulier